สัตว์เลี้ยง Exotic เทรนด์ยอดนิยมของคนรักสัตว์

สัตว์เลี้ยง Exotic หรือสัตว์เลี้ยงแปลก เป็นสัตว์เลี้ยงที่ไม่ใช่สุนัขหรือแมว แต่เป็นสัตว์เลี้ยงจากธรรมชาติ เช่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ นก และปลา เป็นต้น สัตว์เลี้ยง Exotic ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความแปลกใหม่และน่าดึงดูดใจ ประกอบกับปัจจุบันมีข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยง Exotic มากขึ้น ทำให้ผู้เลี้ยงสามารถดูแลสัตว์เหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงสัตว์เลี้ยง Exotic นั้น มีข้อควรพิจารณาหลายประการ เนื่องจากสัตว์เลี้ยง Exotic ส่วนใหญ่มีถิ่นกำเนิดในธรรมชาติ ดังนั้นจึงมีพฤติกรรมและความต้องการที่แตกต่างจากสัตว์เลี้ยงทั่วไป ตัวอย่างเช่น สัตว์เลี้ยงเลื้อยคลานส่วนใหญ่เป็นสัตว์เลือดเย็น จึงต้องการอุณหภูมิที่เหมาะสมในการดำรงชีวิต สัตว์เลี้ยงครึ่งบกครึ่งน้ำบางชนิดเป็นสัตว์ที่ออกหากินกลางคืน จึงมีพฤติกรรมที่แตกต่างจากสัตว์เลี้ยงอื่นๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ สัตว์เลี้ยง Exotic บางชนิดอาจมีความอันตรายต่อมนุษย์ เช่น สัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษ นกขนาดใหญ่ที่มีกรงเล็บแหลมคม เป็นต้น จึงควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงชนิดนั้นๆ ให้ดีก่อนตัดสินใจเลี้ยง

สำหรับสัตว์เลี้ยง Exotic ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย ได้แก่

  • สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น ชินชิลล่า เฟอเรท ชูการ์ไกลเดอร์ แพรี่ด็อก แรคคูน ลิงมาโมเสท เป็นต้น
  • สัตว์เลื้อยคลาน เช่น งู เต่า ตะกวด จิ้งจก แย้ เป็นต้น
  • สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ เช่น คางคก กบ ซาลาแมนเดอร์ เป็นต้น
  • นก เช่น นกแก้ว นกฮูก นกแก้วมาคอว์ เป็นต้น
  • ปลา เช่น ปลาสวยงาม ปลาแปลก เป็นต้น

การเลือกเลี้ยงสัตว์เลี้ยง Exotic ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

  • สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สัตว์เลี้ยง Exotic บางชนิดต้องการสภาพแวดล้อมเฉพาะ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น พื้นที่ เป็นต้น
  • งบประมาณในการดูแล สัตว์เลี้ยง Exotic บางชนิดมีค่าใช้จ่ายในการดูแลสูง เช่น อาหาร อุปกรณ์ การรักษาพยาบาล เป็นต้น
  • ความรู้และประสบการณ์ในการเลี้ยง สัตว์เลี้ยง Exotic บางชนิดมีความซับซ้อนในการเลี้ยงดูแล จึงควรศึกษาข้อมูลและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจเลี้ยง

หากผู้เลี้ยงพิจารณาปัจจัยต่างๆ เหล่านี้อย่างรอบคอบ ก็จะช่วยให้สามารถเลี้ยงสัตว์เลี้ยง Exotic ได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย

Loading